O nas

JAAP – JICA Alumni Association in Poland

W 1989 roku Japonia zaoferowała Polsce pomoc rządową na rzecz rozwoju (ODA-Official Dvelopment Assistance), aby wspierać proces naszej transformacji w kierunku gospodarki rynkowej. Pomoc była realizowana od 1990 roku za pośrednictwem Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej JICA (Japanese International Cooperation Agency). W ramach działań pomocowych w Japonii przeszkolono około 800 osób. W tym czasie do Polski przyjechało również kilkuset ekspertów JICA/JOCV, reprezentujących wiele specjalności, którzy szkolili Polaków.jaap logo

Już na początku 1991 roku, w restauracji Tsubame w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie absolwentów kursów w Japonii z 1990 roku, którzy zaproponowali utworzenie stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczył Pan Akira Hara z Ambasady Japońskiej. Po tym spotkaniu Pan Hara wystosował odpowiednią prośbę do władz JICA w Japonii, o poparcie inicjatywy. Stowarzyszenie taką zgodę otrzymało. Wybrano władze. Prezesem Honorowym został Tadeusz Diem, Prezesem zaś Wiesław Kosieradzki. JAAP była pierwszą organizacją w Europie zrzeszającą absolwentów szkoleń w Japonii. Formalna rejestracja sądowa JAAP nastąpiła 9 grudnia 1992 roku. Aktualnie na świecie działają 84 tego typu stowarzyszenia.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków JAAP odbyło się 23 stycznia 1993 roku w gmachu Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie. Nowym Prezesem Stowarzyszenia, na kolejną dwuletnią kadencję, wybrany został Antoni Miklaszewski.

W ramach swojej działalności statutowej stowarzyszenie ściśle współpracowało z biurem JICA w Warszawie, zaś po jego likwidacji dalej współpracuje z Ambasadą Japonii w Polsce. Członkowie JAAP uczestniczyli w wielu szkoleniach, wizytach w zakładach pracy oraz imprezach organizowanych przez Ambasadę Japonii w Polsce. Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia zamieszczane są w corocznie wydawanych biuletynach informacyjnych. W 2007 roku, z okazji 15 lat działalności JAAP wydaliśmy „JAAP Memory Book„. JAAP Memory Book zamieszczamy w zakładce Publikacje. Znajdziecie tam dużo więcej o historii stowarzyszenia.

Misja JAAP

Prowadzimy działalność na rzecz rozwoju wzajemnych kontaktów między członkami JAAP, jak również z Japońskimi organizacjami i przedsiębiorstwami operującymi w Polsce. Promujemy i korzystamy z wiedzy oraz doświadczeń zdobytych podczas szkoleń przeprowadzonych w Japonii, stosując je we wszystkich naszych aktywnościach zawodowych i osobistych.

Cele naszej Misji osiągamy poprzez:

  1. Utrzymywanie kontaktów z Ambasadą Japonii w Polsce, japońskimi organizacjami i firmami, mając na uwadze wzajemną pomoc, wymianę informacji, materiałów, doświadczeń, umiejętności szkoleniowych, itd., skierowanych na rozwijanie przyjaznych związków i współpracy.
  2. Prowadzenie spotkań, wymiany opinii oraz praktycznego doradztwa dla ludzi i organizacji, zarówno krajowych jak i japońskich.
  3. Oferowanie wzajemnie korzystnych działań koncentrujących się na postępie, wydajności  i produktywności we wszystkich ich możliwych aspektach.
  4. Organizowanie wykładów, dyskusji i seminariów promujących wiedzę zdobytą podczas szkoleń  w Japonii oraz doświadczenia i osiągnięcia związane z jej stosowaniem w Polsce.
  5. Współpracę z organizacjami i firmami japońskimi działającymi w Polsce.

Nasze Wartości:

  • Przejrzystość – bycie otwartym i przejrzystym w naszych działaniach, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie.
  • Rzetelność – bycie uczciwym, wydajnym i zorientowanym na człowieka, dążąc do skuteczności i ciągłego doskonalenia we wszystkich naszych postępowaniach.
  • Harmonia – bycie serdecznym, pełnym szacunku i kreatywnym we wszystkich sprawach dotyczących współpracy, przy uwzględnieniu powiązań krajowych i międzynarodowych, ze zwróceniem specjalnej uwagi na środowisko człowieka i jego rozwój.
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Rozmiar czcionki
Kontrast